سئوالات متداول

شارژ کردم پول از حساب کم شده ولی حسابم شارژ نشده

 

از طریق پشتیبانی سایت تیکت بزنید, مبلغ, تاریخ و زمان واریزی را ارسال کنید.

 

حداقل و حداکثر شارژ, برداشت و میزان هر پیش بینی

 

حداقل شارژ حساب و شرط 5000 تومان حداقل مبلغ برداشت 40.000 تومان

 

نتیجه دقیق / شرط ترکیبی‌ نتیجه دقیق :

 

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان وقت قانونی. گًل به خودی نیز محسوب میشود. چنانچه نتیجه، متفاوت از نتیجه پیشبینی‌ شده باشد، شرط بازنده حساب میشود.

 

نتیجه دقیق نیمه اول : (Exact Score 1st Half)

 

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان نیمه اول . گًل به خودی حساب میشود . چنانچه نتیجه ، متفاوت از نتیجه پیشبینی‌ شده باشد و داخل شرط‌های ارائه شده نباشد، شرط بازنده است . شرط‌ها روی نتیجه پایان نیمه اول ثبت میشوند و چنانچه بازی در نیمه اول لغو شود شرط‌ها لغو میشوند، اما اگر در نیمه دوم لغو شود، تمامی‌ شرط‌های نتیجه نیمه اول معتبر هستند.

 

شانس دو برابر : (Double Chance)

 

شرط شانس دو برابر به شما امکان شرط بستن روی دو گزینه از سه گزینه برد/مساوی/باخت در یک شرط را می‌دهد.

گزینه‌های زیر موجود می‌باشد :

* ( ۱ ) یا ( X ) – چنانچه تیم‌ میزبان بازی را ببرد ، و یا بازی مساوی شود ، شرط برنده است .

* ( X ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی مساوی و یا تیم‌ میهمان برنده شود ، این شرط برنده است .

* ( ۱ ) یا ( ۲ ) – چنانچه بازی به نفع تیم‌ میزبان و یا میهمان تمام شود ، این شرط برنده است.

 

بیشتر/کمتر: (گًل بالا یا پایین) (Over/Under)

 

گًل بالا یا پایین

 معنی‌ آن

کمتر از (۲) گًل

در صورتی‌ که هیچ گلی زده نشده باشد یا (۱) گًل زده شده باشد،شرط برنده است.اگر دقیقا  (۲) گًل زده شود، پول شرط به شما بازگردانده میشود و در صورتی‌ که (۳) گًل یا بیشتر زده شود شرط بازنده است.

کمتر از (۲،۲۵) گًل

در صورتی‌ که هیچ گلی زده نشده باشد یا (۱) گًل زده شده باشد، شرط برنده است.اگر دقیقا (۲) گًل زده شود، نصف شرط بازنده و نصف مبلغ بازگردانده میشود و در صورتی‌ که (۳) گًل یا بیشتر زده شود، شرط بازنده است.

کمتر از (۲،۵) گًل

در صورتی‌ که  (۰) – (۱) – (۲) گًل در مسابقه زده شده باشد شرط برنده است، اگر (۳) گًل و بیشتر زده شده باشد، شرط بازنده است.

کمتر از (۲،۷۵) گًل

در صورتی‌ که (۰) – (۱) – (۲) گًل در مسابقه زده شده باشد، شرط برنده است.اگر دقیقا (۳) گًل زده شود، نصف شرط بازنده ونصف برگردانده میشود و اگر (۴) گًل یا بیشتر زده شود، شرط بازنده است.

بیشتر از (۲) گًل

در صورتیکه (۳) گًل یا بیشتر در مسابقه زده شود شرط برنده است.اگر دقیقا (۲) گًل زده شود، تمامی‌ مبلغ شرط به شما بازگردانده میشود و چنانچه (۰) یا (۱) گًل زده شده باشد، شرط بازنده است.

بیشتر از (۲،۲۵) گًل

در صورتیکه (۳) گًل و یا بیشتر زده شود، شرط برنده است.اگر دقیقا (۲) گًل زده شود نصف شرط بازنده و نصف آن بازگردانده میشود و چنانچه (۰) یا (۱) گًل زده شود، شرط بازنده است.

بیشتر از (۲،۵) گًل

در صورتیکه (۳) گًل یا بیشتر زده شود،شرط برنده است و چنانچه (۰)-(۱)-(۲) گل زده شود، شرط بازنده است.

بیشتر از (۲،۷۵) گًل

در صورتیکه (۴) گًل یا بیشتر زده شود،شرط برنده است. اگر دقیقا (۳) گًل زده شود، نصف شرط برنده و نصف آن بازگردانده میشود و چنانچه (۰)-(۱)-(۲) گًل زده شود، شرط بازنده است.

 

زوج یا فرد کل بازی: (Odd Even First)

 

پیشبینی‌ مجموع گلهای زده شده در بازی عدد فرد است یا زوج . هر بازی که با نتیجه ( ۰-۰ ) تمام شود ،عدد زوج حساب میشود